Behance network

Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Детско столче

Това столче е проектирано за една детска градина, за деца от 3-5г.

Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Жилището на пчелите

Жилището на пчелите се нарича кошер. Организацията в него е подчинена на функцията, която изпълняват. В един кошер могат да живеят пчели само от едно семейство, а техният брой достига до 60 000. Там има само една пчела-майка, множество търтей и пчели работнички. Последните са тези, които изграждат жилището. Това се извършва много прецизно и се спазват редица правила, като форма и наклон на клетката. Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Геометричен модел на дървесен лист

Геометричният модел на едно листо на дърво можем да открием, когато се вгледаме в него и се опитаме да синтезираме формата му. За тази цел може да използваме и детските рисунки. В тях ще забележим, че то е изобразено само като няколко линии. Разбира се те изобразяват листо от най-прост вид, но по-сложните са изградени от множество прости, чрез нарушаване на цялостта или известно усложнение.  Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Честит ден на детето!

Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Вече дипломирани!

Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Честит 24 май!

Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Студентски живот

Това е проекта за обзавеждане на общежитията на ЛТУ в Студентски град. Правен е преди около 1,5години, но какво стана с реализацията не е ясно …
Вариант 1: Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Кресло за почивка

Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Цъфналото ми алое

Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте